פולי קפה

מזרח אתיופיה

מזרח אתיופיה שונה מאוד משאר אתיופיה, הן מבחינת אקלים והן מבחינת הרכב האוכלוסיה. האוכלוסיה...